ARHIVA BROJEVA

Separat - Decembar 2015.

BEZBEDNOST I ODBRANA

BROJ 12. GODINA 2015

DECEMBAR 2015.

Sadržaj separata 12/2015 - Bezbednost i odbrana

Sadržaj Zakona o osnovama uređenja službi bezbednosti Republike Srbije

Zakon o osnovama uređenja službi bezbednosti Republike Srbije

Sadržaj Zakona o odbrani

Zakon o odbrani

Sadržaj Zakona o bezbednosno-informativnoj agenciji

Zakon o bezbednosno-informativnoj agenciji

Sadržaj Zakona o Vojnobezbednosnoj agenciji (VBA) i Vonoobaveštajnoj agenciji (VOA)

Zakon o Vojnobezbednosnoj agenciji (VBA) i Vonoobaveštajnoj agenciji (VOA)

Sadržaj podzakonskih propisa

Uredba o osnivanju Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost

Uredba o merama pripravnosti državnih organa, organa autonomnih pokrajina, organa jedinica lokalne samouprave i privrednih društava i drugih pravnih lica i preduzetnika u ratnom i vanrednom stanju

Odluka o određivanju pravnih lica od značaja za odbranu Republike Srbije

Odluka o određivanju proizvoda i usluga od posebnog značaja za odbranu Republike Srbije

Odluka o vrstama investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova od značaja za odbranu

Uredba o načelima i kriterijumima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u Ministarstvu odbrane

Uredba o kriterijumima za raspoređivanje građana i materijalnih sredstava za potrebe odbrane i popune Vojske Srbije

Uredba o sprovođenju mobilizacije

Uredba o načinu, postupku i merama zaštite poverljivih pronalazaka značajnih za odbranu

Odluka o objektima od posebnog značaja za odbranu

Odluka o određivanju velikih tehničkih sistema od značaja za odbranu

Uredba o vrstama usluga koje pružaju posebna pravna lica u odbrani, utvrđivanju visine naknade stvarnih troškova i načinu njihovog plaćanja

Odluka o određivanju šuma s posebnom namenom za potrebe odbrane zemlje

Uredba o načinu i postupku izvršavanja obaveze planiranja priprema za odbranu

Odluka o određivanju pravnih lica koja izrađuju planove razvoja odbrane

Uredba o načinu evidentiranja, obrade, čuvanja, korišćenja, zaštite i dostavljanja drugim nadležnim državnim organima informacija i dokumenata o poslovima iz nadležnosti Bezbednosno-informativne agencije

Uredba o korisnicima eksternih informacija Bezbednosno-informativne agencije i vrstama edicija

Uredba o disciplinskoj odgovornosti pripadnika Bezbednosno-informativne agencije

Uredba o posebnim kriterijumima i postupku za prijem u radni odnos i prestanak radnog odnosa u Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji

Lista drugih zakona

ABC indeks pojmova i instituta

Značenje pojmova

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa