ARHIVA BROJEVA

Arhiva časopisa iz 2014. godine

Broj 12 DECEMBAR 2014

 

Stvarna nadležnost u postupku za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku (Neke dileme i moguća rešenja)
Separat-poklon knjiga:

JAVNO INFORMISANJE I MEDIJI

Broj 11 NOVEMBAR 2014

 

Položaj advokatskog staleža u doba krize (1937. godina)
Separat-poklon knjiga:

VANPARNIČNI POSTUPAK

Broj 10 OKTOBAR 2014

 

Dejstvo otvaranja stečaja na zajmove i obezbeđenja povezanih lica
Separat-poklon knjiga:

RADNI ODNOSI U DRŽAVNOJ UPRAVI, DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA

Broj 9 SEPTEMBAR 2014

 

Novi zakon o vanparničnom postupku
Separat-poklon knjiga:

PARNIČNI POSTUPAK

Broj 7-8 JUL-AVGUST 2014

 

Ustavni sudovi naspram redovnih sudova
Separat-poklon knjiga:

ZAKON O RADU

Broj 6 JUN 2014

 

Izmene zakona i novi zakoni
Separat-poklon knjiga:

IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE

Broj 5 MAJ 2014

 

Zahtev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku - Novo pravno sredstvo u pravnom poretku Republike Srbije
Separat-poklon knjiga:

ODLUKE I PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA u predmetima protiv Srbije

Broj 4 APRIL 2014

 

Nekoliko razloga neophodnosti nastavka rada na reformi krivičnog procesnog zakonodavstva Srbije
Separat-poklon knjiga:

JAVNI RED I MIR - OKUPLJANJE GRAĐANA - SPREČAVANJE NASILJA I NEDOLIČNOG PONAŠANJA

Broj 3 MART 2014

 

Jedna (ne)evropska odluka Ustavnog suda? ili “O granicama slobode parlamenta i zaštiti građana od njegove svemoći”
Separat-poklon knjiga:

BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA

Broj 2 FEBRUAR 2014

 

Kadrovski kapacitet naručilaca i ponuđača u postupcima javnih nabavki
Separat-poklon knjiga:

LOKALNA SAMOUPRAVA

Broj 1 JANUAR 2014

 

Zakonodavna aktivnost u 2013. godini
Separat-poklon knjiga:

PRIVATNO OBEZBEĐENJE I DETEKTIVSKE USLUGE

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa