ARHIVA BROJEVA

Arhiva časopisa iz 2001. godine

Broj 12, Decembar 2001.

Broj 11, Novembar 2001.

Tema broja:

Prirodna prava čoveka između proklamovanog i ostvarenog
Separat-poklon knjiga:

Bibliografija Kopaoničke škole prirodnog prava (1986-2001)
Tema broja:

Zakon o uređenju sudova
Separat-poklon knjiga:

Propisi o sudovima

Broj 10, Oktobar 2001.

Broj 9, Septembar 2001.

Tema broja:

Pranje novca – novim zakonom protiv stare prakse
Separat-poklon knjiga:

Zakon o prekršajima Republike Srbije
Tema broja:

Zaštita ugovora i imovine
Separat-poklon knjiga:

Svojina (propisi od 1945. – 2001. godine)

Broj 7-8, Jul-Avgust 2001.

Broj 6, Jun 2001.

Tema broja:

Osnovni ciljevi i pravci promena našeg pravnog sistema
Separat-poklon knjiga:

Privatizacija u Srbiji
Tema broja:

Denacionalizacija i obeštećenje - prvi uslov privatizacije
Separat-poklon knjiga:

Informator za intelektualnu svojinu

Broj 5, Maj 2001.

Broj 4, April 2001.

Tema broja:

100 Normativnih dana vlade Republike Srbije
Separat-poklon knjiga:

Zakoni o porezima
Tema broja:

Sistem podele vlasti u RS i SRJ u svetlu predstojećih reformi
Separat-poklon knjiga:

Zakon o zaštiti od požara

Broj 3, Mart 2001.

Broj 2, Februar 2001.

Tema broja:

Slobodni i pošteni izbori - pretpostavka demokratskog poretka
Separat-poklon knjiga:

Amnestija i pomilovanje
Tema broja:

Novi propisi Republike Srbije
Separat-poklon knjiga:

Lokalna samouprava

Broj 1, Januar 2001.

 

 
Tema broja:

Izvršenje radnje koju može izvršiti i drugo lice
Separat-poklon knjiga:

Zakon o izvršnom postupku
 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa