ARHIVA BROJEVA

Arhiva časopisa iz 2007. godine

Broj 12, Decembar 2007.

Broj 11, Novembar 2007.


Urednost predloga kandidata za predsednika Republike
 
Separat-poklon knjiga:
Lokalna samouprava i teritorijalna organizacija

 


Ustavni položaj sudstva
 
Separat-poklon knjiga:
Konvencija o međunarodnom železničkom prevozu (COTIF)

 


Broj 10, Oktobar 2007.

Broj 9, Septembar 2007.


Svojinska transformacija kroz postupak privatizacije, stečaja i izvršenja
 
Separat-poklon knjiga:
ZBIRKA ZAKONA Prava, obaveze i odgovornosti građana u javnom životu

 


Prava i obaveze veštaka
 
Separat-poklon knjiga:
Nematerijalna šteta

 


Broj 7-8, Jul-Avgust 2007.

Broj 6, Jun 2007.


Privatizacija i obligacioni odnosi Ugovor o prodaji društvenog i državnog kapitala
 
Separat-poklon knjiga:
Riznica pravnih izreka

 


Primena instituta obligacionog prava u upravnom postupku
 
Separat-poklon knjiga:
Zakup poslovnog prostora

 


Broj 5, Maj 2007.

Broj 4, April 2007.


Vrste međupresuda prema odredbama Zakona o parničnom postupku
 
Separat-poklon knjiga:
Posrednici i zastupnici osiguranja u pravu EU i srpskom pravu

 


Upravni akti u postupku privatizacije
 
Separat-poklon knjiga:
Upravni postupak - upravni spor

 


Broj 3, Mart 2007.

Broj 2, Februar 2007.


Organizacija i nadležnost Ustavnog suda
 
Separat-poklon knjiga:
Međunarodna krivičnopravna pomoć i međunarodni krivični sud

 

 
Sporna pravna pitanja u postupku reorganizacije stečajnog dužnika
 
Separat-poklon knjiga:
Starosna i porodična penzija

 


Broj 1, Januar 2007.

 

 

Izbalansirana diskrecionarnost kao suština prava
 
Separat-poklon knjiga:
Pravna shvatanja Vrhovnog suda Srbije

 

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa