ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Jul-Avgust 2017.

BROJ 7-8. GODINA XIX

JUL-AVGUST 2017.

IZLAZI MESEČNOVAZDUHOPLOVNO PRAVO

Pravno uređenje vazdušnog saobraćaja u Republici Srbiji


MEĐUNARODNO PRAVO

Sudska praksa međunarodnih i nacionalnih sudova u vezi sa jurisdikcionim imunitetom


SUDSKA PRAKSA - MEDIJSKO PRAVOIZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE

Prelaz potraživanja i obaveze - Problem u vezi sa tumačenjem člana 48. Zakona o izvršenju i obezbeđenju


PRIVREDNO PRAVO

Finansijsko restruktuiranje dužnika


SUDSKA PRAKSA - RADNO PRAVORADNO PRAVO

Neke dileme u pogledu prava na godišnji odmor


RADNO PRAVO

Prestanak radnog odnosa po osnovu prestanka potrebe za radom zaposlenog (sa primerima sudske prakse)


RADNO PRAVO

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa