ARHIVA BROJEVA

BROJ 12. GODINA XIX, DECEMBAR 2016. IZLAZI MESEČNO.PRIVREDNO PRAVO

Predlaganje plana reorganizacije u skladu sa načelom savesnosti i poštenja


MIŠLJENJA MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Primena Zakona o zaštiti potrošača - Nepoštena poslovna praksa


RADNO PRAVO

Teže povrede dužnosti prema Zakonu o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave


PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

Ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u slučaju povrede na radu i profesionalnih oboljenja


SUDSKA PRAKSA

Zaštita od zlostavljanja na radu kroz sudsku praksu


MIŠLJENJA MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Primena Zakona o zaštiti potrošača - Saobraznost ugovoru


VEŠTAČENJE

Veštačenje fizičkih bolova u parnici - Izazovi i dileme


MEDICINSKO PRAVO

Odgovornost zbog lekarske greške usled nečinjenja - sa sudskom praksom nemačkih sudova


IN MEMORIAM

Prof. dr Vučina Vasović - Pravna država i demokratija


IZDVAJAMO: OPŠTI IMOVINSKI ZAKONIK ZA KNJAŽEVINU CRNU GORU IZ 1888. GODINE


RAZDIO VIII

Neke zakonjačke (pravničke) izreke i postavke koje, iako ne mogu zakona ni preinačiti ni zamijeniti, mogu mu, ipak, objasniti razum i smisao.


čl. 987.
Zakon je za svakoga zakon.


čl. 988.
Zakon je zakon, ma kako opor bio.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa