ARHIVA BROJEVA

BROJ 3. GODINA XIX, MART 2017. IZLAZI MESEČNO.PLANIRANJE I IZGRADNJA

Ozakonjenje (legalizacija) objekata


KODIFIKACIJA Izrada Građanskog zakonika - Zakonodavni poduhvat od posebnog nacionalnog značaja

Ratomir M. Slijepčević, sekretar Komisije za izradu Građanskog zakonika Srbije


IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE Mehanizam kontrole izvršenja prema odredbama novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju

Dr Gordana Stanković, redovni profesor, Univerzitet u Nišu


RADNO PRAVO Mere za nepoštovanje radne discipline, odnosno za povredu radnih obaveza sa posebnim osvrtom na meru opomene sa najavom otkaza

Mr Vesna Bilbija, savetnik, Upravni sud Republike Srbije, Odeljenje u Novom Sadu


NOVI PROPISI Zakon o stanovanju i održavanju zgrada - Nova rešenja za stare probleme

Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji


SUDSKA PRAKSA - ODLUKE VKS Porodično pravo

Zaštita od nasilja u porodici


PORODIČNO PRAVO Zrenjaninski model zaštite od nasilja u porodici sa posebnim osvrtom na postupak u porodičnim sporovima i DAIP - Dulut model

Suzana Radaković, sudija Osnovnog suda u Zrenjaninu


PORODIČNO PRAVO Utvrđivanje i osporavanje očinstva i materinstva - postupak i načini dokazivanja u paternitetskim i maternitetskim sporovima

Branka Babović, doktorant na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu


SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI Određenje svojstva vazduhoplova po Zakonu o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju

Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda Đuro Čepić, advokat iz Beograda


ZDRAVSTVO Troškovi i zarada lekara na specijalizaciji - Obaveza refundacije i povraćaj

Milija Jokić, advokat iz Beograda


PRIKAZ PRAVNE LITERATURE Quo vadis EU? - Relevantni pravni i institucionalni faktori

Dr Jelena Kostić, Naučni saradnik, Institut za uporedno pravo


IZDVAJAMO: OPŠTI IMOVINSKI ZAKONIK ZA KNJAŽEVINU CRNU GORU IZ 1888. GODINE


RAZDIO VIII

Neke zakonjačke (pravničke) izreke i postavke koje, iako ne mogu zakona ni preinačiti ni zamijeniti, mogu mu, ipak, objasniti razum i smisao.


čl. 987.
Zakon je za svakoga zakon.


čl. 988.
Zakon je zakon, ma kako opor bio.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa