ARHIVA BROJEVA

BROJ 1. GODINA XIX, JANUAR 2017. IZLAZI MESEČNO.USTAVNO PRAVO Osvrt na konačnost ustavnosudskih odluka donetih po ustavnim žalbama

Dr Bosa M. Nenadić, sudija Ustavnog suda Srbije


SUDSKA PRAKSA - RADNO PRAVO

Autor sentenci: Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu, u penziji


UPRAVNO PRAVO Upravno postupanje u novom Zakonu o opštem upravnom postupku

Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji


MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA

Primena Zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV)


POREZI I TAKSE Pojam i pravna priroda boravišne takse

Prof. dr Velisav Marković, Univerzitet Singidunum, Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija Valjevo


PREKRŠAJNO PRAVO Prekršajna praksa - Prekršajni apelacioni sud

Autor sentenci: Dr Tomica Delibašić


KAZNENO PRAVO Pravna priroda blažeg kaznenog zakona

Dr Tomica Delibašić


KRIVIČNO PRAVO Nacrt Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i zaštiti maloletnih lica u krivičnom postupku - Ključne izmene

Novica Peković, sudija Vrhovnog kasacionog suda Ivana Josifović, sudija Osnovnog suda u Novom Sadu


PRIKAZ PRAVNE LITERATURE Otkrivanje učinioca krivičnih dela protiv bezbednosti saobraćaja

Dr Dragan Obradović


IZDVAJAMO: OPŠTI IMOVINSKI ZAKONIK ZA KNJAŽEVINU CRNU GORU IZ 1888. GODINE


RAZDIO VIII

Neke zakonjačke (pravničke) izreke i postavke koje, iako ne mogu zakona ni preinačiti ni zamijeniti, mogu mu, ipak, objasniti razum i smisao.


čl. 987.
Zakon je za svakoga zakon.


čl. 988.
Zakon je zakon, ma kako opor bio.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa