ARHIVA BROJEVA

Usklađivanje penzija vojnih osiguranika (upravna i sudska praksa)

 

Ljubodrag Pljakić,
sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji

Na temu usklađivanja penzija u praksi nije bilo mnogo referata, a razlog je naizgled, jednostavan: usklađivanje je vršeno na način i po postupku predviđenom odlukom o usklađivanju; ta odluka nije imala karakter opšteg akta, već je više bila tehničke prirode. Usklađivanje je vršeno u označenom procentu u odluci po službenoj dužnosti, nije donošeno pojedinačno rešenje već samo ako je to stranka tražila ili ako stranci nije udovoljeno povećanje penzije usklađivanjem. O usklađivanju bez donošenja rešenja, unošena je zabeleška u predmetu.

Ovo pitanje je dobilo problemski karakter od 2008. godine kada je dotadašnja kategorija vojnih osiguranika prevedena u penzijski sistem iz Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju pa se i dinamika i način usklađivanja njihovih penzija odnosila na promenu ovog zakona.


 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa