ARHIVA BROJEVA

Svojeručno i sudsko zaveštanje

Dragoslav Đokić, advokat iz BeogradaSVOJERUČNO ZAVEŠTANJE (Član 84. ZON)

Pojam

Ovo zaveštanje, kao i ostali oblici zaveštanja, je jednostrani pravni posao, izjava volje ostavioca kojom čini raspored svoje imovine za slučaj smrti. Spada u grupu redovnih i privatnih zaveštanja. Uslov njegove punovažnosti je da ga je zaveštalac napisao i potpisao. U svojeručno napisanom zaveštanju nije potrebno da testator izričito napiše da je zaveštanje njegova poslednja volja na slučaj njegove smrti, niti da ispravu nazove zaveštanjem.

 

Biljana Antić, dipl.pravnik,
(prosvetni inspektor)

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa