ARHIVA BROJEVA

Separat - Jun 2017.

SPREČAVANJE NASILJA U PORODICI

BROJ 6. GODINA 2017

JUN 2017.

Naslovna strana, impresum i sadržaj separata 6/2017 - SPREČAVANJE NASILJA U PORODICI

I - Zakon o Sprečavanju nasilja u porodici - Razlozi za donošenje Zakona i ciljevi koji se njime ostvaruju - iz Obrazloženja Predlagača Zakona o sprečavanju nasilja u porodici

I - Sadržaj Zakona o sprečavanju nasilja u porodici

I - Tekst Zakona o sprečavanju nasilja u porodici

II - Konvencija o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici - Sadržaj

II - Konvencija o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici - Tekst

II -Konvencija o zaštiti dece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja - Sadržaj

II -Konvencija o o zaštiti dece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja - Tekst

III - Nacionalna strategija za sprečavane i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima - Sadržaj

III -Nacionalna strategija za sprečavane i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima - Tekst

IV - DOMAĆA REGULATIVA - Izvodi iz zakona - Izvodi iz Porodičnog zakona

IV - DOMAĆA REGULATIVA - Izvodi iz zakona - Izvodi iz Krivičnog zakonika

V - DOMAĆA REGULATIVA - Podzakonski akti drugih zakona - Porodični zakon - Pravilnik o evidenciji i dokumentaciji o licima prema kojima je izvršeno nasilje u porodici i o licima protiv kojih je određena mera zaštite od nasilja u porodici

V - DOMAĆA REGULATIVA - Podzakonski akti drugih zakona - Obrazovanje i vaspitanje - Pravilnik o Protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje

V - DOMAĆA REGULATIVA - Podzakonski akti drugih zakona - Socijalna zaštita - Pravilnik o bližim uslovima i standardima za pružanje usluge SOS telefona za žene sa iskustvom nasilja

VI - ABC Indeks pojmova i instituta

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa