ARHIVA BROJEVA

Samovlašće (Sudska praksa, modeli)

Nikola Simonović,
advokat

Za krivično delo samovlašća možemo reći da je tradicionalno u našem krivičnom zakonodavstvu.

Ovo krivično delo je bilo normirano još u Krivičnom zakoniku iz 1953. godine1. Ono je tada bilo klasifikovano u grupi krivičnih dela protiv javnog reda i pravnog saobraćaja, a u podgrupi krivičnih dela prisvajanja funkcije državnog organa.

 

Biljana Antić, dipl.pravnik,
(prosvetni inspektor)

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa