ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Novembar 2008.

 

BROJ 11. GODINA XI

NOVEMBAR 2008

IZLAZI MESEČNO

Zaštita životne sredine prema Krivičnom zakoniku Republike Srbije

Dragan Obradović, predsednik Okružnog suda u Valjevu


Oduzimanje imovine stečene krivičnim delom

Prof. dr Milan Milošević, Kriminalističko-policijska akademija


UPRAVNI SPOROVI

Autor sentenci: Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije


Prenos radnje na naslednika pravnim poslom među živima

Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije

Osporavanje potraživanja stečajnog poverioca koji je stekao izvršnu ispravu

Mr Vladimir Kozar, sudija Trgovinskog suda u Beogradu

Rešavanje viška zaposlenih u organima državne uprave

Paraskeva Mihajlović, dipl. pravnik

Aktuelna pitanja profesionalnog statusa zdravstvenih radnika u sistemu zdravstvene zaštite Republike Srbije

Anđelka Plavšić-Nešić, dipl. pravnik


MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE RS

MINISTARSTVO FINANSIJA RS

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa