ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Jun 2008.

 

BROJ 6. GODINA XI

JUN 2008

IZLAZI MESEČNO

Privredna društva kao učesnici u postupku pred Ustavnim sudom

Dr Bosa Nenadić, predsednik Ustavnog suda Srbije


Naziv pod kojim politička stranka učestvuje na parlamentarnim izborima

Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije


UPRAVNI SPOROVI

Autor sentenci: Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije


Veštačenje u postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika

Mr Dragiša Slijepčević, sudija Ustavnog suda Srbije


VRHOVNI SUD SRBIJE

Autor sentenci: Mira Đorđević, savetnik Vrhovnog suda Srbije


Naknada materijalne štete nastale usled telesne povrede, oštećenja zdravlja ili smrti bliskog lica

Prof. dr Zdravko Petrović, advokat iz Beograda


RADNI SPOROVI

Autor sentenci: Borivoje Živković, sudija Okružnog suda u Beogradu


Fleksibilni oblici zapošljavanja

dr Draško Bosanac


MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE  RS

MINISTARSTVO FINANSIJA RSDetektivska delatnost i privredno poslovanje

Prof. dr Milan Milošević

Pritvor i druga lišenja slobode i Ustav Republike Srbije

Prof. dr Stanko Bejatović, dekan Pravnog fakulteta u Kragujevcu

Krivično-pravna zaštita životne sredine prema novom Krivičnom zakoniku Srbije

Miroslav Vrhovšek, protektor i redovni profesor Privredne akademije u Novom Sadu

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa