ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Jul-Avgust 2008.

 

BROJ 7-8, GODINA XI

JUL-AVGUST 2008

IZLAZI MESEČNO

Lična uprava privatnog preduzetnika

Mr Dragiša Slijepčević, sudija Ustavnog suda Srbije


Prebijanje potraživanja u parnicama povodom stečaja i likvidacije

Mr Vladimir Kozar, sudija Trgovinskog suda u Beogradu


Koncentracija učesnika na tržištu kao oblik povrede konkurencije

Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije


VRHOVNI SUD SRBIJE

Autor sentenci: Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije


Osvrt na Nacrt zakona o denacionalizaciji i građevinskom zemljištu

Milan D. Topalović, advokat iz Beograda


Status profesionalnih pripadnika vojske Srbije prema Zakonu o Vojsci Srbije

major Goran D. Matić, Ministarstvo odbrane

Novi opšti kolektivni ugovor i prava zaposlenih

Borisav Čolić, sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji


MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE RSOgraničenja autonomije volje poklonodavca kod ugovora o poklonu

Jelena Borovac, sudija Vrhovnog suda Srbije


Predlog za vraćanje u pređašnje stanje

Lara Đorđević, viši stručni saradnik Trgovinskog suda u Beogradu Vladimir Vrhovšek, viši stručni saradnik Trgovinskog suda u Beogradu


Oblici obaveznog osiguranja u važećem zakonodavstvu Srbije

Mr Slobodan Ilijić


MINISTARSTVO FINANSIJA RSDva veka Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Priredio: Milan Milović, sudija Višeg trgovinskog suda u penziji 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa