ARHIVA BROJEVA

RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA

U "Sl. glasniku RS", br. 104/2016 od 23. decembra 2016. godine, objavljen je novi Zakon o stanovanju i održavanju zgrada (u daljem: NOVI Zakon), čijim je članom 157. – propisan (između ostalog) PRESTANAK VAŽNOSTI tri zakona kojima je regulisana ova oblast i to:

1) Zakon o stanovanju ("Sl. glasnik RS", br. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94, 48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005 i 99/2011) - osim odredaba čl. 16. do 28, čl. 34. do 38, čl. 45a i 45b, kao i odredbe člana 32. koja prestaje da važi po isteku dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona;

2) Zakon o održavanju stambenih zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 44/95, 46/98, 1/2001, 101/2005, 27/2011 i 88/2011);

3) Zakon o socijalnom stanovanju ("Sl. glasnik RS", broj 72/2009);

NOVI Zakon je stupio na snagu – 31. decembra 2016. godine.

Predlagač je u Obrazloženju uz tekst Predloga Zakona (koji je usvojen i objavljen) objasnio razloge donošenja ovog i ovakvog zakona, koji u nastavku dajemo u celosti (ništa ne menjajući, iako se više ne radi o Predlogu - već o objavljenom, važećem Zakonu).

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa