ARHIVA BROJEVA

PROVERA RADNE SPOSOBNOSTI I POLOŽAJ ZAPOSLENOG

Borivoje Živković,
sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji

Apstrakt: Radna sposobnost je nužan uslov zaposlenja i njegovog održanja. Gubitak radne sposobnosti može biti potpun kada po sili zakona dolazi do raskida radnofunkcionalne veze. Suprotno umanjena radna sposobnost iskazuje se kao invaliditet u čijem prisustvu lice nema odgovarajuću radnu sposobnost za obavljanje određenih poslova, ali ima preostalu radnu sposobnost za druge poslove. U toj situaciji on ima mogućnost zaposlenja odnosno njegovog održanja. Posebnu zaštitu ima zaposleni kao osoba sa invaliditetom i zdravstvenim smetnjama ali uz nužan uslov da je to potvrđeno izveštajem nadležnog zdravstvenog organa. Taj organ je kada se radi o zdravstvenim smetnjama služba medicine dok je invaliditet u isključivoj nadležnosti komisije kao organa veštačenja pri nadležnoj filijali Republičkog fonda penzijskog i invalidskog osiguranja. Nema smetnji da taj organ utvrdi i postojanje zdravstvenih smetnji. 

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa