ARHIVA BROJEVA

Primena Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu

Borivoje Živković,
sudija Apelacionog suda u Beogradu
 

 

Uvodne napomene

Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu ("Službeni glasnik RS", br. 36/2010. U tekstu: Zakon) stupio je na snagu 5.6.2010. godine a počeo je da se primenjuje od 4. septembra iste godine. Njegov sadržaj čine norme sa temom:

- zabrana zlostavljanja na radu;

- mere za sprečavanje zlostavljanja i unapređenje odnosa na radu;

- postupak zaštite lica izloženih zlostavljanju na radu;

- druga pitanja od značaja za sprečavanje i zaštitu od zlostavljanja na radu i u vezi sa radom - argumenat iz odredbe čl. 1. Zakona.

 

Biljana Antić, dipl.pravnik,
(prosvetni inspektor)

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa