ARHIVA BROJEVA

Predlog Zakona o advokaturi - kritički osvrt

Zoran Tanasković, advokat

 

Vlada Republike Srbije uputila je Narodnoj skupštini Republike Srbije na usvajanje Predlog zakona o advokaturi (dalje: Predlog zakona), koji će se na dnevnom redu Narodne skupštine naći tokom zasedanja u martu mesecu 2011. godine. Ovim predlogom zakona uređuju se uslovi za bavljenje advokaturom, prava i dužnosti advokata, prestanak i zabrana bavljenja advokaturom, prava i dužnosti advokatskih pripravnika, organizacija i nadležnosti advokatskih komora, disciplinka odgovornost advokata i druga pitanja od značaja za pravni položaj ove društvene službe. Pojedina rešenja ovog predloga zakona, posebno ona od značaja za samostalnost i nezavisnost advokature, u stručnoj javnosti izazvala su polemike i dovela do oštrih neslaganja, kako među samim predstavnicima advokature, tako i između Ministarstva pravde i advokature.

 

Biljana Antić, dipl.pravnik,
(prosvetni inspektor)

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa