ARHIVA BROJEVA

Pravni modeli angažovanja direktora

Nikola Simonović

Nema jedinstvenih pravnih stavova, ni jednoznačnih zakonskih rešenja po pitanju akta na osnovu koga direktor obavlja svoje funkcije. Razlike postoje, kako na relaciji našeg materijalnog prava u korelaciji sa uporednopravnim rešenjima, tako i unutar domaćeg normativnog korpusa.

 

Biljana Antić, dipl.pravnik,
(prosvetni inspektor)

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa