ARHIVA BROJEVA

Postupci zaštite zaposlenih u slučajevima diskriminacije i zlostavljanja na radu i nadzor nad primenom zakona i drugih propisa

Borisav Čolić,
sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji

 

 Pravni osnovi zaštite

Ustav Republike Srbije popisuje pored ostalog, ravnopravnost svih građana, zasnovanu na vladavini prava i socijalnoj pravdi, te pripadnosti evropskim principima i vrednostima.

Prema Ustavu (član 21) svako ima pravo na jednaku zakonsku zaštitu, bez diskriminacije, a zabranjena je naročito diskriminacija po osnovu rada, posla, nacionalne pripadnosti, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta.

Ljudsko dostojanstvo je neprikosnoveno uz obavezu svih da ga poštuju, pri čemu je fizički i psihički integritet nepovrediv.

 

Biljana Antić, dipl.pravnik,
(prosvetni inspektor)

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa