ARHIVA BROJEVA

Poseban zakonski osnov za otkaz ugovora o radu

Vera Kusovac

 

Falsum est, quidquid in veritate non est, sed pro vero adseveratur
                                                                              (Paulus-sent. 5,25,3.)

Lažno je ono što nije istinito, ali se predstavlja kao istinito

UVODNE NAPOMENE

Pravo na rad jamči Ustav Republike Srbije (član 60. Ustava – "Službeni glasnik RS," br. 98/2006).

Ostvarivanje ovog prava uslovljeno je ispunjavanjem uslova propisanim zakonom, posebnim zakonima i opštim aktom poslodavca (Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova).

Opšti uslov za zasnivanje radnog odnosa propisan je članom 24. stav 1. Zakona o radu.

Kod zasnivanja radnog odnosa sa određenim licima i zasnivanja radnog odnosa na određenim poslovima (član 38. Zakona o radu), zdravstvena sposobnost utvrđena od strane nadležnog organa predstavlja uslov za rad.

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa