ARHIVA BROJEVA

Osnivanje centra za upravljanje životnom sredinom u Republici Srbiji

 

Anđelka Plavšić-Nešić

U okviru procesa pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji postoje mnoge vitalne oblasti, segmenti i izazovi društva i države, od kojih, po svom značaju, složenosti i obimu, bitno mesto i ulogu ima rešavanje problema iz domena zaštite i unapređenja životne sredine i održivog upravljanja prirodnim resursima. Održivi razvoj, u tom smislu, trebalo bi da ostvari skladan odnos zaštite životne sredine i privrednog napretka i drugih korelativnih činilaca i odnosa. Na taj način se obezbeđuje generalna potreba i težnja društva da se kroz usmerenje i implementaciju pozitivnih propisa, drugih dokumenata i utvrđenih aktivnosti i mera, prvenstveno bilansiranjem socijalnih, ekonomskih i faktora zaštite životne sredine, sistemski i kontinuirano unapredi i razvija sektor životne sredine.


 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa