ARHIVA BROJEVA

Objašnjenje Ministarstva finansija Republike Srbije

 

Broj: 414-00-8/2011-04, od 31.1.2011. godine

o primeni čl. 87. do 89. i člana 117. Zakona o porezu na dohodak građana kod utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak građana za 2010. godinu

 

Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Ministar finansija donosi sledeće objašnjenje:

1. Neoporezivi iznosi i lični odbici

U skladu sa odredbom člana 87. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09 i 18/10 - u daljem tekstu: Zakon), godiš-nji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica - rezidenti, uključujući i stranca - rezidenta, koji su u kalendarskoj godini ostvarili dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa