ARHIVA BROJEVA

NAKNADA MATERIJALNE I NEMATERIJALNE ŠTETE FIZIČKIM I PRAVNIM LICIMA U PRAVU REPUBLIKE SRBIJE

Vladimir Vrhovšek,
sudija Višeg suda u Beogradu

Prof. dr Vladimir Kozar,
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu

U radu su prikazane zakonske odredbe, mišljenja pravne nauke, kao i stavovi sudske prakse o naknadi materijalne i nematerijalne štete fizičkim i pravnim licima u pravnom sistemu Republike Srbije. Posebno su razmotrena pitanja koja se odnose: na odgovornost za štetu po osnovu krivice; na učešće više lica u nastanku štete i doprinos oštećenog; na stvarnu štetu i izmaklu korist kao vidove materijalne štete i pojam nematerijalne štete; na naknadu materijalne štete po principu reparacije i kriterijume za odmeravanje visine pravične novčane naknade nematerijalne štete; na objektivnu odgovornost za štetu nastala u vezi sa opasnom stvari; na odgovornost za štetu zbog zlostavljanja na radu; na pravo uzbunjivača na naknadu štete; na pravo na naknadu materijalne i nematerijalne štete zbog objavljivanja informacije u medijima; kao i na naknadu nematerijalne štete pravnom licu zbog narušavanja poslovnog ugleda povredom žiga i nelojalnom konkurencijom.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa