ARHIVA BROJEVA

MARGINALIJE UZ RADNI TEKST GRAĐANSKOG ZAKONIKA REPUBLIKE SRBIJE

Dr Gordana Stanković, redovni profesor,
Univerzitet u Nišu

Apstrakt: Autor u tekstu analizira objavljeni Radni tekst Građanskog zakonika Republike Srbije sa alternativnim predlozima iz maja 2015. i konstatuje da pojedini delovi teksta, iako se radi o materijalnopravnom zakonu, sadrže ili norme koje imaju procesnopravnu prirodu ili koje regulišu posebne građanske sudske postupke. Pojedine odredbe Radnog teksta nisu korektno pravnotehnički redigovane. Njihova stilizacija nekritički zadire direktno u domen procedure i izaziva ili dileme ili određene implikacije na terenu procesnog prava koje redaktori verovatno nisu imali u vidu prilikom kreiranja pojedinih rešenja.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa