ARHIVA BROJEVA

Godišnji porez na dohodak građana


PITANJA I ODGOVORI SA SAJTA PORESKE UPRAVE


* Moje obaveze kao nerezidenta i rezidenta?


Oporezivanje ostvarenog dohotka rezidenta i nerezidenta na teritoriji Republike Srbije, vrši se primenom odredbi Zakona o porezu na dohodak građana (u daljem tekstu Zakon).
Članom 7. Zakona o porezu na dohodak građana, propisano je da obveznik poreza na dohodak građana rezident Republike Srbije, za dohodak ostvaren na teritoriji RS i u drugoj državi.

 

Biljana Antić, dipl.pravnik,
(prosvetni inspektor)

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa