ARHIVA BROJEVA

DUGOVI OSTAVIOCA I ODGOVORNOST NASLEDNIKA

Dragoslav Đokić,
advokat u penziji

Nasleđivanje je univerzalna sukcesija i znači stupanje u sva prava i obaveze ostavioca. Da bi došlo do nasleđivanja potrebno je da se ispune određene pretpostavke o nasleđivanju: Ostaviočeva smrt je osnovna pretpostavka za nasleđivanje, pošto se fizičko lice može smatrati ostaviocem tek posle njegove smrti. Iznetu pravnu pretpostavku predviđa Zakon o nasleđivanju u članu 206. - gde se navodi: Smrću čovekovom otvara se njegovo nasleđe. Isto dejstvo ima i proglašenje lica za umrlo. Danom otvaranja nasleđa lica koje je proglašeno za umrlo smatra se dan koji je u rešenju o proglašenju lica za umrlo označen kao dan smrti, a ako to u rešenju nije označeno, danom otvaranja nasleđa smatra se prvi dan po isteku zakonom određenih rokova. Rokovi koji po ovom zakonu počinju da teku od otvaranja nasleđa teku od dana pravosnažnosti rešenja o proglašenju lica za umrlo (čl. 207. Zakona o nasleđivanju).

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa