ARHIVA BROJEVA

Obaveštenje o datumima stupanja na snagu međunarodnih ugovora

Zakonom o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora ("Sl. glasnik RS", br. 32/2013, od 08.04.2013. u daljem tekstu: Zakon) - uređuje se postupak zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora, kao i druga pitanja u vezi sa međunarodnim ugovorima (član 1. Zakona).

Međunarodni ugovor je - ugovor koji Republika Srbija zaključi u pisanom obliku sa jednom ili više država ili sa jednom ili više međunarodnih organizacija, regulisan međunarodnim pravom, bez obzira da li je sadržan u jednom ili više međusobno povezanih instrumenata i nezavisno od njegovog naziva (član 2. stav 1. Zakona).

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa