ARHIVA BROJEVA

PRIVREDNO PRAVO

– STEČAJ – 

Pokretanje stečajnog postupka 

 

– Aktivna legitimacija predlagača – Stečajni razlozi – Jemac izvršio plaćanje dužnikovih dugovanja

Predlog za pokretanje postupka stečaja može podneti poverilac, stečajni ili razlučni, i u tom postupku dokazuje svoje svojstvo poverioca, odnosno aktivnu legitimaciju, kao i postojanje jednog od zakonom propisanih stečajnih razloga. Samo u slučaju iz odredbe člana 12 Zakona o stečaju, odnosno kada je predlog za pokretanje stečajnog postupka podneo poverilac koji u sudskom ili poreskom izvršnom postupku sprovedenom u Republici Srbiji nije mogao namiriti svoje novčano potraživanje bilo kojim sredstvom izvršenja, pretpostavlja se da postoji trajna nesposobnost plaćanja. U takvoj situaciji, na stečajnom dužniku je teret obaranja ove zakonske pretpostavke dokazivanjem da stečajni razlog ne postoji.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa