ARHIVA BROJEVA

MIROVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA

Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu, u penziji

 

 

Zaključak: Za vreme mirovanja radnog odnosa miruju prava, obaveze i odgovornosti koje obrazuju njegov sadržaj. Tada postoji radni odnos bez sadržaja, osim prava i obaveza za koje je zakonom, opštim aktom, odnosno ugovorom o radu drukčije određeno.

Tada zaposleni ima pravnu moć da po isteku mirovanja radnog odnosa zahteva vraćanje na rad. U vreme mirovanja radnog odnosa zaposlenom ne može prestati radni odnos na osnovu otkaza zaposlenog, njegovih roditelja, odnosno staraoca i njihovog sporazuma. U članku su dati razlozi zbog kojih u slučaju smrti zaposlenog odnosno prestanka radnog odnosa po sili zakona u opštem radnopravnom režimu postoji izuzetak na temu mogućnosti raskida radno-funkcionalne veze u vreme mirovanja radnog odnosa.

Ključne reči: mirovanje radnog odnosa, povratak na rad, otkaz, sporazumni prestanak radnog odnosa, prestanak radnog odnosa zbog smrti i po sili zakona.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa