ARHIVA BROJEVA

UPRAVNA MATERIJA

Iz Biltena Vrhovnog suda, broj 2/2024

- Tema: OBAVEZNOST RASPRAVE U UPRAVNOM SPORU

Dr Zoran R. Tomić,

redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

 

 

 

USMENA RASPRAVA U UPRAVNOM POSTUPKU I U UPRAVNOM SPORU

- obaveznost zakazivanja i odstupanja -

Rezime: Članak ima za cilj da kritički sagleda obe usmene rasprave u upravno-procesnom pravu Srbije - one u upravnom postupku (u tzv. čistoj upravnoj proceduri, pred organima i organizacijama javne uprave) i one upravno-sudskom postupku (u upravnom sporu pred Upravnim sudom) - uz odgovarajuće predloge de lege ferenda. Autor zastupa mišljenja da u srpskom pravu - što se tiče obaveznosti usmene rasprave u upravnom postupku - postojeću regulativu valja osetno pojednostaviti. Tako da rasprava bude obavezna uvek u kontraditkornim upravnim stvarima i u slučajevima kada bi, po oceni voditelja postupka, njeno održavanje bilo neophodno radi ostvarivanja načela istine. Takođe, iznosi stav je da – kada je posredi meritorno rešavanje spora – Upravnom sudu, de lege frenda, u skladu sa EJKLjP i Ustavom Srbije, ne bi trebalo dati mogućnost da ceni kada će, osim po krajnje retkom izuzetku, sudsku stvar rešiti u nejavnoj sednici, odnosno bez održavanja javne rasprave. Rečju, usmena rasprava u upravnom sporu (i) ubuduće mora da bude obavezna, ali uz još restriktivnija, krajnje legitimna odstupanja.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa