ARHIVA BROJEVA

UGOVOR O OSTAVI U NAŠEM PRAVNOM SISTEMU

Mr Zoran Čukić

 

1. Pojam

Ugovor o ostavi je propisan članom 712. ZOO koji glasi: "Ugovorom o ostavi obavezuje se ostavoprimac da primi stvar od ostavioca, da je čuva i da je vrati kad ovaj bude zatražio".

Predmet ostave mogu biti samo pokretne stvari.

Ovako određen pojam ugovora o ostavi predstavlja napuštanje klasičnog shvatanja ostave kao realnog ugovora. Prema ovom shvatanju ostava se definiše kao ugovor kojim jedan ugovornik predaje drugom ugovorniku na čuvanje određenu stvar, s tim da se ona, posle određenog vremena, ima vratiti.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa