ARHIVA BROJEVA

IZABRANA NOVA VLADA

Na osnovu člana 99. stav 2. tačka 1. Ustava Republike Srbije, člana 15. Zakona o Vladi

("Sl. glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US, 72/12, 7/14 - US, 44/14 i 30/18 - dr. zakon) i člana 8. stav 1. Zakona o Narodnoj skupštini

("Sl. glasnik RS", broj 9/10),

Narodna skupština Republike Srbije, na Prvoj posebnoj sednici u Četrnaestom sazivu, održanoj 2. maja 2024. godine, donela je Odluka o izboru Vlade, koja je objavljena u “Sl. glasniku RS”, br, 39/2024, od 02.05.2024. godine.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa