ARHIVA BROJEVA

– TURIZAM I UGOSTITELJSTVO – Pitanja i odgovori

Preuzeto sa sajta SKGO, 2021

BORAVIŠNA TAKSA

 

Nadležnost opštinskih uprava
po Zakonu o turizmu i Zakonu
o ugostiteljstvu

Koja akta Opštinska uprava treba da donese po Zakonu o ugostiteljstvu i Zakonu o turizmu?

Kada su u pitanju povereni poslovi, Zakon o turizmu ("Sl. glasnik RS", br. 17/19) je propisao sledeće poslove koje može da obavlja jedinica lokalne samouprave:

Planiranje i razvoj turizma - Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, u okviru svojih nadležnosti utvrđenih zakonom kojim se uređuje lokalna samouprava i posebnim zakonom, donose program razvoja turizma u skladu sa Strategijom. Predlog programa razvoja turizma dostavlja se ministarstvu nadležnom za poslove turizma. Ovo će biti detaljnije propisano podzakonskim aktom.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa