ARHIVA BROJEVA

RODITELJSKI DODATAK

Roditeljski dodatak je regulisan Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom (“Sl. glasnik RS”, br. 113/2017, 50/2018 i 46/2021-Odluka US, u daljem tekstu: Zakon).

Ovim zakonom uređuje se finansijska podrška porodici sa decom.

Finansijska podrška porodici sa decom, u smislu ovog zakona, dodeljuje se radi:

1) poboljšanja uslova za zadovoljavanje osnovnih potreba dece;

2) usklađivanja rada i roditeljstva;

3) posebnog podsticaja i podrške roditeljima da ostvare željeni broj dece;

4) poboljšanja materijalnog položaja porodica sa decom, porodica sa decom sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i porodica sa decom bez roditeljskog staranja.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa