ARHIVA BROJEVA

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu – Pitanja i odgovori – RODITELJSKI DODATAK

 – Način ostvarivanja –

Na koji način se ostvaruje pravo na roditeljski dodatak?

Pravo na roditeljski dodatak ostvaruje se na osnovu zahteva koji podnosi majka deteta, koja je državljanin Republike Srbije i ima prebivalište u Republici Srbiji.

Pravo može ostvariti i majka koja je strani državljanin i ima status stalno nastanjenog stranca za dete rođeno na teritoriji Republike Srbije.

Pravo se može ostvariti za prvo četvoro dece po redosledu rođenja majke, a izuzetno i za dete višeg reda rođenja, koje je rođeno zajedno sa trećim, četvrtim detetom iz višestruke trudnoće na osnovu posebnog rešenja Ministarstva.

Pravo ostvaruje majka koja neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev, čija deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku, starateljsku porodicu ili data na usvojenje i koja nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa