ARHIVA BROJEVA

POVREDA ZABRANE DISKRIMINACIJE DOKAZIVANJE I NAKNADA ŠTETE

Borivoje Živković,
sudija Apelacionog suda u penziji

 

Zaključak: Diskriminacija je neopravadana razlika kojom se narušava jednakost prava i obaveza i jednaka pravna zaštita. Razumno prihvatljiva razlika je opravdana. Tada ima razlike, ali nema diskriminacije. Opravdano pravljenje nejednakog činjenja, odnosno nečinjenja ne može biti kvalifikovano kao diskriminacija i izloženo odgovarajućoj pravnoj sankciji. Radi zaštite od povrede zabrane diskriminacije slovo zakona propisuje tužbe koje sadrže različite pravno zaštitne zahteve. Kada je izvršena radnja neposredne diskriminacije među strankama tada se diskriminator ne može osloboditi od građanskopravne odgovornosti dokazivanjem da nije kriv. Suprotno, kada postoji činjenični spor na temu izvršene radnje diskriminacije tada pravila o teretu dokazivanja propisuju da tužilac treba da učini verovatnim postojanje radnje izvršenja diskriminacije. Ocena dokaza ne može da zameni dokazivanje i dokaze u značenju dokaznih sredstava. Kada postoji činjenični spor, tužilac treba da učini verovatnim da je izvršena radnja diskriminacije, za šta nisu dovoljni činjenični navodi tužbe.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa