ARHIVA BROJEVA

OBRAZOVANJE – Dualno obrazovanje u srednjem i visokom obrazovanju

U okviru sveukupnih aktivnosti Vlade na reformi sistema obrazovanja, posebno sa aspekta njegove sposobnosti da odgovori na potrebe tržišta rada, Narodna skupština je donela - Zakon o dualnom obrazovanju, koji je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 101/2017, od 10. novembra 2017. godine, stupio na snagu – 18. novembra 2017. godine, ali je početak primene odložen, odnosno počinje da se primenjuje se od školske 2019/2020. godine.

Dualno obrazovanje (u smislu Zakona o dualnom obrazovanju) - je model realizacije nastave u sistemu srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja, u kome se kroz teorijsku nastavu i vežbe u školi i učenje kroz rad kod poslodavca, stiču, usavršavaju, odnosno izgrađuju znanja, veštine, sposobnosti i stavovi (u daljem tekstu: kompetencije), u skladu sa standardom kvalifikacije i planom i programom nastave i učenja;

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa