ARHIVA BROJEVA

SUDSKA PRAKSA – RADNO PRAVO – Odluke Apelacionog suda u Beogradu

Sentence pripremio: Borivoje Živković,
sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji

RAD U DRŽAVNOM ORGANU I ZAKONIT NAČIN ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Rad u državnom organu na poslovima policijskog službenika ne može se obavljati ako on nije na zakonit način zasnovao radni odnos

Poštujući odredbe člana 135.-145. Zakona o policiji i odredbu člana 58. Zakona o državnim službenicima bilo je nužno razjasniti, a nije na koji način su ovi tužioci uključeni u radno funkcionalnu vezu, kao i da li se rad može obavljati u državnom organu na poslovima policijskog službenika bez na zakonit način zasnovanog radnog odnosa.

(Rešenje Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 1645/18 od 08.02.2019. godine)

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa