ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Jul-Avgust 2018.

BROJ 7-8. GODINA 2018

JUL-AVGUST 2018.

IZLAZI MESEČNOKRIVIČNO PRAVO

Suzbijanje kriminaliteta i potreba stalnog usklađivanja i prilagođavanja novonastupajućim okolnostima - Izmene Krivičnog zakona


SUDSKA PRAKSA

Dekriminalizacija krivičnog dela


NOVI PROPISI

Narkotici - opojne droge, psihotropne supstance i druge psihoaktivne kontrolisane supstance - praćenje i kontrola, suzbijanje i sprečavanje konzumacije - Izmene zakona


SUDSKA PRAKSA

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga (član 246. KZ)


Uslovna osuda kao mera upozorenja i sporne situacije u sudskoj praksi

Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku


SUDSKA PRAKSA - KRIVIČNO PRAVO

Nasilje u porodici


NOVI PROPISI

Presađivanje organa, ćelija i tkiva - Prethodna i nova zakonska regulativa


STRUČNO SAVETOVANJE

Alternativne krivične sankcije


SUDSKA PRAKSA - Vrhovni kasacioni sud

Zahtev za zaštitu zakonitosti - krivični postupak


Iseljenje u upravnom postupku

Julijana Nedeljković, načelnik Odeljenja za zaštitu životne sredine, komunalne i stambene poslove Uprave GO Lazarevac


SUDSKA PRAKSA - PARNIČNI POSTUPAKPoložaj savesnog sticaoca nekretnine od nevlasnika - Stavovi domaće sudske prakse i ELjSP

Petar Banovac, viši sudijski saradnik Višeg suda u Beogradu

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa