ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Septembar 2018.

BROJ 9. GODINA 2018

SEPTEMBAR 2018.

IZLAZI MESEČNOIZMENE PROPISA

Pospešivanje povoljnijeg poslovnog okruženja i daljeg razvoja privrede Republike Srbije


Oportunitetni troškovi

Danijela Dukić, sudija Privrednog apelacionog suda u Beogradu


Prikaz izmena i dopuna Zakona o stečaju od 8. juna 2018. godine

dr Vladimir Kozar, vanredni profesor Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu


Jedan ustavno-pravni aspekt Zakona o osiguranju iz 2014. godine

Mr Slobodan Ilijić, član Predsedništva Udruženja pravnika Srbije


PRIVREDNO PRAVO

Privredni apelacioni sud - pitanja i odgovori - Izvršenje i obezbeđenje - Radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova RS


Demografija i penzije

Dr Jovan Ćirić, sudija Ustavnog suda Republike Srbije


Prestanak radnog odnosa prema Zakonu o zaposlenima u javnim službama

Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu, u penziji


Prava i dužnosti zaposlenih u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave

Dr Vesna Bilbija, Savetnik, Upravni sud Republike Srbije, Odeljenje u Novom Sadu


Pravni osnov kao element tužbe

Dragoslav Đokić, advokat u penziji


PRIVREDNI PRESTUPI

Privredni apelacioni sud - pitanja i odgovori - Privredni prestupi - Radni materijal sa XXVI Savetovanja privrednih sudova RS


FILOZOFIJA PRAVA

Pravo i moral

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa