ARHIVA BROJEVA

Sadržaj - Mart 2018.

BROJ 3. GODINA 2018

MART 2018.

IZLAZI MESEČNONOVI PROPISI

Nove organizacione strukture represivnih organa - Početak primene novog Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije


NOVI PROPISI

Borba protiv pranja novca i finansiranja terorizma - Početak primene novog Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma


KRIVIČNO PRAVO

Pravni okvir za zaštitu žrtava nasilja u porodici


PRAVNA ISTORIJA

Holokaust - najmonstruozniji zločin


SUDSKA PRAKSA - KRIVIČNO PRAVONOVI PROPISI

Komercijalne transakcije u kojima je dužnik - subjekt javnog sektora i - Obaveza registrovanja faktura i drugih zahteva za isplatu izdatih u ovim komercijalnim transakcijama


PITANJA I ODGOVORI

Plaćanje komunalnih usluga


PRAVNA TEORIJA

Dijalektika i pravo


PRAVOSUĐE

Ujednačavanje sudske prakse - jednako postupanje u jednakim slučajevima i pravda


STANOVANJE

Odgovornost vlasnika u stambenim zgradama


VAZDUHOPLOVNO PRAVO

Vazdušni saobraćaj - Novi standardi po Montrealskoj konvenciji - Odgovornost prevoznika za štetu


PORODIČNO PRAVO

Odgovornost supružnika i vanbračnih partnera za preuzete obaveze


GRAĐANSKO PRAVO - PITANJA I ODGOVORISUDSKA PRAKSA - MEDIJSKO PRAVORADNO PRAVO

Regulisanje godišnjeg odmora u skladu sa međunarodnim standardima rada

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa