ARHIVA BROJEVA

UGOVORNA KAMATA I NJENA STOPA*

Đorđe L. Nikolić,
profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu

Zbog skoro stalnog prisustva inflatornih tendencija, problematika kamata je bila veoma izražena u bivšem jugoslovenskom, a ostala je izražena i u aktuelnom srpskom pravu. Posebno je, u jednom trenutku, "ekplodirao" problem zateznih kamata, koji je načelno razrešen tek donošenjem Zakona o zateznoj kamati.1 S druge strane, problematika ugovornih kamata je bila prilično zapostavljena, jer je jednim delom njeno pravno uređenje postalo neadekvatno, dok je drugim delom ostalo potpuno pravno neuređeno. To je ostavilo širok prostor za pravo "divljanje" ugovornih kamata, tako da su u poslednjih petnaestak godina, pozitivne stope ugovornih kamata u Srbiji među najvišim u Evropi.

U radu se, najpre, definiše pojam ugovorne kamate. Daje se i jedna istorijska retrospektiva dopuštenosti ugovorne kamate i ograničenja njene stope. U nastavku se izlaže pravno uređenje ugovorne kamate u srpskom pravu. Na kraju se, posle analizire predloga iz Radnog teksta Građanskog zakonika Republike Srbije (Prednacrt),2 predlažu i rešenja de lege ferenda.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa