ARHIVA BROJEVA

POVREDA PRAVA PRETPOSTAVKE NEVINOSTI – NAKNADA ŠTETE

Vladimir Vrhovšek,
sudija Višeg suda u Beogradu

Pravo pretpostavke nevinosti garantovano je odredbama Ustava Republike Srbije, Zakona o javnom informisanju i medijima, a ovo pravo garantuju i brojni međunarodni akti koje je naša država ratifikovala i koji štite prava i slobode pojedinca. Povređeno je pravo pretpostavke nevinosti pojedinca, ako je pojedinac proglašen učiniocem krivičnog dela pre nego što je pravnosnažno osuđen za krivično delo. Nije sporno da mediji imaju pravo da objavljuju informacije koje su od interesa za javnost ali interes javnosti ne lišava medije obaveza da se pridržavaju normi sadržanih u odredbama Ustava Republike Srbije i Zakona o javnom informisanju i medijima, a posebno da se pridržavaju obaveze poštovanja prava pretpostavke nevinosti pojedinca. U okviru poštovanja prava pretpostavke nevinosti pojedinca, mediji su dužni da štite privatnost i identitet osumnjičenog ili počinioca, čak i u slučaju priznanja krivice. Valja napomenuti da ukoliko medij javnost izveštava o počinjenom krivičnom delu, novinar mora da bude na oprezu da, u razgovoru s eventualnim svedocima, ne obelodani identitet žrtve, odnosno identitet i pravo na pretpostavku nevinosti osumnjičenog, a na sve to između ostalog upućuje i Kodeks novinara Republike Srbije.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa