ARHIVA BROJEVA

KRIVIČNO DELO NADRIPISARSTVA IZ ČLANA 342. KRIVIČNOG ZAKONIKA

Dragan U. Kalaba,
Zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku

U okviru Glave XXX Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14 i 94/16) (u daljem tekstu: KZ), pod nazivom "Krivična dela protiv pravosuđa", nalazi se i jedno, vrlo karakteristično i "neupadljivo" krivično delo nadripisarstvo, normirano u čl. 342.

U vezi ovog krivičnog dela bitne su dve stvari. O ovom krivičnom delu u smislu teorijske rasprave, detaljne analize njegovih bitnih elemenata, odnosa sa drugim krivičnim delima je malo pisano, sem kratkih, šturih komentara tog krivičnog dela u komentarima krivičnih zakona/zakonika. Sem toga, retko je procesuirano i malo je objavljenih sudskih odluka u vezi pomenutog krivičnog dela.

Interesantno je pogledati kakva su bila ranija zakonodavna rešenja i uporediti ih sa sadašnjim.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa