ARHIVA BROJEVA

NA MARGINAMA ZAJEDNIČKIH ODREDABA O OSIGURANJU U PREDNACRTU GRAĐANSKOG ZAKONIKA REPUBLIKE SRBIJE

Mr Slobodan Ilijić,
član Predsedništva Udruženja pravnika Srbije

Komisija za izradu Građanskog zakonika Republike Srbije (u daljem tekstu: Komisija) formirana je Odlukom Vlade RS ("Službeni glasnik RS", br. 104/06 i 110/06). Posle tri godine od formiranja Komisija je publikovala 2009. godine Prvu verziju Prednacrta Građanskog zakonika Republike Srbije1 (u daljem tekstu: Prva verzija). Šest godina posle Prve verzije, preciznije sredinom 2015. godine, publikovan je Radni tekst Građanskog zakonika Republike Srbije, pripremljen za javnu raspravu, sa alternativnim predlozima2 (u daljem tekstu: Prednacrt). Za predmet ovog rada važno je da je Komisija pošla od odredaba glave XVII o osiguranju iz Zakona o obligacionim odnosima3 (u daljem tekstu: ZOO), kao i od odredaba o osiguranju iz Skice za zakonik o obligacijama i ugovorima4 (u daljem tekstu: Skica). Za konkretan predmet razmatranja u ovom radu uzeta su tri člana iz zajedničkih odredaba za glavu XLVI Prednacrta o osiguranju. Oni su uzeti u razmatranje stoga što se njihovo pravno dejstvo proteže na sve članove Prednacrta o osiguranju, ali i na posebno zakonodavstvo u meri u kojoj sadrži odredbe o osiguranju.

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa