ARHIVA BROJEVA

Stambena zgrada i zaštita od požara (prikaz propisa)

Dr Žarko Anđelković

Soliteri u gradovima Srbije, ali i ostale zgrade i drugi objekti su veoma zapušteni u pogledu ispravnosti opreme za protivpožarnu zaštitu. U mnogim zgradama, ne samo da je oprema neispravna nego je opšte i nema. Creva iz hidranata stambenih zgrada se nalaze i na privatnim posedima i vikendicama, zalivaju se bašte. Protivpožarnih aparata iz zgrada ima i u automobilima itd. Protivpožarna stepeništa su uzurpirana i pripojena, dakako bespravno i neodgovorno stanovima. Električne signalizacije požara i u zgradama gde ih ima su neispravne. Sve je to povećana opasnost za stanare od požara.

 

Biljana Antić, dipl.pravnik,
(prosvetni inspektor)

 

Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa