ARHIVA BROJEVA

KRIVIČNA PRIJAVA

Prof. dr Milan Milošević,
Kriminalističko-policijska akademija u Beogradu

 

Krivična prijava je redovni i najčešći način saznanja o izvršenom krivičnom delu i eventualnom učiniocu toga dela (ako je poznat), a sastoji se od indicija koje se eventualno mogu razviti u validne i za sud prihvatljive dokaze. U procesnom smislu krivična prijava predstavlja procesni akt kojim određeno lice obaveštava nadležnog javnog tužioca o izvršenom krivičnom delu za koje se goni po službenoj dužnosti (ili po predlogu) i ukazuje na učinioca krivičnog dela. Pri tome krivična prijava ne dokazuje da je krivično delo izvršeno, već samo ukazuje na takvu mogućnost.

Kada je oštećeni podneo krivičnu prijavu, a u toku postupka se utvrdi da se radi o krivičnom delu za koje se goni po privatnoj tužbi, prijava će se smatrati...

 
Pravne izreke

PropisiZakoni Republike SrbijePropisi onlineSudska praksaCarinska tarifa